Werken met verhalen

Verhalenderwijs samenhang creëren in organisaties

 

Waarom werken met verhalen?

De wereld zit vol verhalen….ze ontstaan vanzelf, overal en op allerlei niveaus.

Zowel verteld als niet verteld beïnvloeden deze verhalen onze houding en ons gedrag.

 

Via een gestructureerde methodiek willen we u laten zien en ervaren hoe u, als professional, verhalen in uw eigen context kunt oproepen en inzetten om een aantal constructieve ontwikkelingen in gang te zetten zoals bijvoorbeeld:

 

Leren luisteren met en naar elkaar

Een verhaal heeft veel verschillende lagen. Hoe oppervlakkig of diepgaand kan er geluisterd worden? Hoe kun je gemeenschappelijke taal ontwikkelen, de juiste vragen stellen of snaren

raken die betekenis geven?

 

Het zichtbaar maken van dilemma’s

Hoe blijft een verhaal van een professional verbonden met het grotere verhaal van de groep

of organisatie? Er kunnen allerlei factoren zijn, die inspiratie bij medewerkers versterken,

verstoren of blokkeren. Gebeurt dit onbewust dan kan men focus verliezen waardoor energie weglekt en de inzet afneemt.

Het werken met verhalen poetst spanningen, tegenstrijdigheden en dilemma’s niet weg.

Ze maken ze juist zichtbaar, tastbaar en bespreekbaar.

 

Het openen van verschillende perspectieven

Het werken met verhalen is een krachtig middel om bij de essentie van een thema binnen een organisatie te komen. Verhalen bieden de mogelijkheid ervaringen te delen en nieuwe perspectieven te openen. Verhalen zijn ook dragers van paradoxale belevingen, ze  helpen ons gewaar te worden vanuit welke waarden en overtuigingen medewerkers handelen en waar ze botsen met de ingewikkelde dagelijkse praktijk.

 

Verhelderen en verbinden

Vanuit de vertelde ervaring wordt de zoektocht naar verbinding en verheldering beter hanteerbaar. Dilemma’s worden opgehelderd en tot de essentie terug gebracht. Dit helpt u op korte en lange termijn betere en overwogen keuzes te maken en processen sneller bij te sturen. Dat geeft meer voldoening en minder stress en creëert een beter werkklimaat.

 

Voor wie?

Voor professionals die werken met veranderingen, bijvoorbeeld in HRM management, als consultant, of als medewerker c.q. leidinggevende in onderwijs, zorg en hulpverlening. Kortom  voor elke professional die werkt in een context waar het vertellen en horen van verhalen ertoe doet, of hier meer ruimte voor wil maken.

 

Opbrengsten van werken met verhalen:

• U krijgt inzicht in en gevoel voor verhalenderwijs samenhang creëren

• Verhalen delen versterkt het sociale weefsel in de organisatie

• Dialogisch werken met verhalen verdiept de kwaliteit van de interacties

• Samen ontdekt u ruimte voor diversiteit, eigenheid en verbondenheid in de organisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>